Coleg Cymraeg

Fel y corff meddygol proffesiynol ar gyfer seiciatreg yng Nghymru, rydym yn gosod safonau ac yn hyrwyddo rhagoriaeth ym maes seiciatreg a gofal iechyd meddwl.

Rydym yn arwain, cynrychioli a chefnogi seiciatryddion yn genedlaethol i'r Llywodraeth ac asiantaethau eraill, gyda'r nod o wella canlyniadau pobl â salwch meddwl, ac iechyd meddwl unigolion, eu teuluoedd, a chymunedau.

Rydym yn wlad ddatganoledig ac yn Gyngor Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Dilynwch ni ar Twitter @seiciatreg

In english @rcpsychWales

Dilynwch ni ar Instagram @rcpsychWales

Our information is also available in the English language
Manifesto

Senedd Cymru 2021 Maniffesto

Ein hargymhellion ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru, wrth sicrhau cydraddoldeb rhwng gwasanaethau iechyd corfforol a meddyliol.

Dysgu mwy

Gael cwestiwn?